Tác giả Đăng bởi Tin Thanh

Tin Thanh

Tin Thanh
1 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Hướng dẫn Live Stream Facebook(Phát trực tiếp trên Facebook) (Phần 2)

Tiếp theo bài viết Hướng dẫn Live Stream trên PC của anh Bình Nguyễn, ở bài viết này, mình xin đi sâu thêm vào các vấn đề để Live Stream thực sự hiệu quả, thu...