1. Chi phí cho Social Ad sẽ tăng lên, và marketers cần quan tâm hơn đến việc targeting user.
2. Social Media sẽ là một công cụ tích hợp hiệu quả hơn với các công cụ tiếp thị khác.
3. Với content, hãy chú ý đến việc “chất lượng hơn số lượng” hay có thể hiểu đơn giản là “Ít thì tốt hơn”. Bên cạnh đó, hãy nhớ social media chỉ là một trong nhiều kênh phân phối nội dung mà thôi.
4. Đánh giá mức độ thành công của social media (chỉ số ROI) hoàn toàn có thể nhìn thấy từ các dữ liệu nội bộ, hơn là từ các nguồn từ bên ngoài.
5. Không chỉ quan tâm đến tiếp thị bằng mobile, marketers nên chuẩn bị các phương thức tiếp cận đặc biệt (hoặc riêng cho) người dùng social media trên mobile.
6. Marketers sẽ quan tâm nhiều hơn đến nội dung video trên social media, nhưng chắc chắn sẽ gặp khó khăn về chi phí xây dựng nội dung sao cho nó nổi bật trên new feeds (khá hỗn loạn) của người dùng hiện nay.
7. Real-time marketing sẽ được tái định nghĩa Không chỉ là nhanh chóng trả lời, tương tác với người dùng, mà còn là cung cấp nội dung đúng thời điểm.
8. Chiến lược Social sẽ không chỉ có Facebook mà còn có những cộng đồng nhỏ (riêng tư hơn) khác đang ngày một mạnh mẽ hơn.
Bạn quan tâm đến mục nào nhất?

Thanks thầy giáo yêu quý Hoàng Quân
Senior Content Manager | OgilvyOne Vietnam