Bình dịch ngẫu hứng ở, hi vọng trợ giúp được bà con. Nên nhớ quan trọng là LÀM TỪNG CÁI
chứ đọc nhiều vô tịch sự lắm

+ Chia sẻ hữu ích: hướng dẫn, tips trick, không tưởng
+ Cảm xúc: vui vẻ, đau khổ, bất ngờ, điên zồ…
+ Hỏi đểu: hỏi xoáy đáp xoay, hỏi cho ăn quà…
+ Làm hay Không?: nên hay không nên, yêu hay chết…?
+ Danh sách vàng: 1,2,3 cách xxx,
+ Cảm hứng: Đang hứng việc gì quất luôn (làm liều) ví dụ status này
+ Ác mộng: dọa nhau, cảnh báo, nếu thì…
+ Đồng cảm, thấu hiểu: coi khách hàng buồn chỗ nào -> ve vãn ngay
+ Sự thành công: tôi đã kiếm 1m$ từ stauts này :))

Nguyên bản cho cả nhà:
9 TIP triển khai Facebook Content