Hand drawing Customer concept with marker on transparent wipe board.

Khi đã có bảng từ khóa chi tiết sau khi phân tích, thì bạn đã có được hướng vấn đề của khách hàng và kết hợp với giải pháp của bạn thì giờ mình chọn ra các từ khóa mà bạn nghĩ đó là khác hàng tiềm năng của mình.

  • Từ khóa đó thể hiện đúng vấn đề của khách hàng.
  • Vấn đề đó thì giải pháp bằng Sản phẩm / dịch vụ của mình có thể giải quyết được.
  • Từ khóa về tên tuổi của thương hiệu, công ty nào đó

Lọc ra những từ khóa tiềm năng đó để chuẩn bị cho chạy Quảng cáo Google Adwords ở các bước tiếp theo.

 

Xem tiếp: Bài 10/30 – Từ khóa khẳng định và phủ định để chạy Quảng cáo Google Adwords ?

Tất cả 30 bài: Bộ 30 bài quảng cáo Google Adwords toàn tập – tìm kiếm >> tại đây <<

Nhận ebook “Google Adwords toàn tập – tìm kiếm” >> tại đây <<