I: TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

1/ Vui lòng mô tả về Dự án và những điều bạn mong muốn dự án đạt được?

(Ấn phẩm mà quý Công ty muốn chúng tôi phát triển là gì? Ấn phẩm này có đi kèm với 1 ấn phẩm

nào khác không?)

2/ Phương thức đo lường/ đánh giá? Vui lòng làm rõ những điểm giúp bạn đo lường/ đánh

giá sự thành công của dự án? (Vui lòng cho biết công dụng/ mục đích sử dụng của ấn phẩm

này? Ấn phẩm này được sử dụng như thế nào, ở đâu?)

3/ Vui lòng cho biết một mẫu ấn phẩm nào mà quý công ty thích hoặc một số mẫu ấn phẩm

tương tự của đối thủ cạnh tranh?

II: BỐI CẢNH VÀ THưƠNG HIỆU

1/ Vui lòng giới thiệu 1 số thông tin về Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của

bạn? (Ngành nghề? Lĩnh vực? Quy mô? Khu vực? .v.v…)

2/ Đối thủ cạnh tranh chính của bạn là những Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch

vụ nào?

Đối thủ Website/ Facebook Fanpage Đánh giá/ Nhận xét

3/ Những Giá trị Khác biệt, Lợi điểm bán hàng độc nhất (USP) mà Doanh nghiệp/ Thương

hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng (Customer) là gì? (Những ưu điểm

độc nhất mà các đối thủ cạnh tranh không thể bắt chước hoặc bạn tin tưởng rằng nhờ nó sẽ

thuyết phục được Khách hàng sử dụng Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn

thay vì Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ khác trên thị trường)

4/ Nếu dùng 1 từ để miêu tả ấn tượng trong tâm trí khách hàng (Customer) về Doanh

nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn, thì đó có thể là từ gì? (Đẳng cấp/ Sang

trọng/ An toàn/ Bền/ Rẻ/ Đắt/ Phong cách/ Thời trang/ Thông minh/ Độc đáo .v.v…)

5/ Những đặc điểm, tính chất, giá trị về mặt Lý tính (Funtional Benefits) mà Doanh nghiệp/

Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn mang tới cho khách hàng (Customer) là gì?

6/ Những đặc điểm, tính chất, giá trị về mặt Cảm tính (Emotional Benefits) mà Doanh

nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn mang tới cho khách hàng (Customer) là

gì?

7/ Tuyên ngôn Định vị Thương hiệu của Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ

của bạn?

8/ Vui lòng cho biết Slogan của Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ?

III: ĐỐI TưỢNG/ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP/ THưƠNG

HIỆU/ SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ CÓ THỂ MANG LẠI?

1/ Khách hàng Mục tiêu

Đối tượng/ Khách hàng Mục tiêu?

(Người mua? Người sử dụng? Người ảnh

hưởng)

Mô tả chân dung Đối tượng Khách

hàng Mục tiêu điển hình? (Độ tuổi?

Giới tính? Thu nhập? Trình độ học vấn?

Nghề nghiệp? Khu vực sinh sống .v.v….)

Mô tả mong muốn, mối quan tâm

chính hay những vấn đề mà Đối tượng/

Khách hàng Mục tiêu đang gặp phải?

Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản

phẩm/ Dịch vụ của bạn có thể mang lại

giải pháp gì để giải quyết vấn đề này

cho Đối tượng/ Khách hàng Mục tiêu

hay Thúc đẩy họ mua, sử dụng Doanh

nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch

vụ của bạn?

Những lợi ích/ giá trị quan trọng nhất

mà Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản

phẩm/ Dịch vụ của bạn có thể mang tới

cho Đối tượng/ Khách hàng Mục tiêu

này là gì?

2/ Khách hàng Tiềm năng

Đối tượng/ Khách hàng Tiềm năng?

(Người mua? Người sử dụng? Người ảnh

hưởng)

Mô tả chân dung Đối tượng Khách

hàng Tiềm năng điển hình? (Độ tuổi?

Giới tính? Thu nhập? Trình độ học vấn?

Nghề nghiệp? Khu vực sinh sống .v.v….)

Mô tả mong muốn, mối quan tâm

chính hay những vấn đề mà Đối tượng/

Khách hàng Tiềm năng đang gặp

phải?

Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản

phẩm/ Dịch vụ của bạn có thể mang lại

giải pháp gì để giải quyết vấn đề này

cho Đối tượng/ Khách hàng Tiềm năng

hay Thúc đẩy họ mua, sử dụng Doanh

nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch

vụ của bạn?

Những lợi ích/ giá trị quan trọng nhất

mà Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản

phẩm/ Dịch vụ của bạn có thể mang tới

cho Đối tượng/ Khách hàng Tiềm năng

này là gì?

IV: THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1/ Thông điệp quan trọng nhất mà Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn

muốn truyền tải là gì?

2/ Thông điệp bổ trợ mà Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ của bạn muốn

truyền tải là gì?

V: ĐỊNH HưỚNG NỘI DUNG BẢN THẢO

(Những hình dung của bạn về bản phác thảo)

Tổng số trang của bản thảo (dự kiến)

Dung lượng của 1 trang bản thảo

(Bao nhiêu từ? Bao gồm Text hay Hình ảnh? …)

Lưu ý khác về định dạng văn bản

(Word/ Excel/ Powerpoint/ PDF, Khổ giấy, Kích cỡ …)

1/ Văn phong (Tone – Phương pháp sử dụng Ngôn từ & Phong cách viết: Hiện đại, Cổ điển,

Chính luận, Giải trí, Vui nhộn, Trào phúng, Chuyên gia, Cá nhân, Kể chuyện, Tự sự …)

2/ Giọng điệu (Voice: Ngôi thứ nhất trực tiếp, Ngôi thứ ba gián tiếp)

3/ Những Từ khóa/ Thuật ngữ quan trọng Cần sử dụng hoặc Tránh sử dụng? (VD: Các

thuật ngữ chuyên ngành; Tên riêng Doanh nghiệp/ Thương hiệu/ Sản phẩm/ Dịch vụ; Thuật ngữ

mới; Thông tin liên hệ, Các lưu ý về việc: viết hoa, gạch nối giữa các từ, các ký tự đặc biệt, tô

đậm, in nghiêng ….)

Cần/ Được phép Sử dụng

Tránh/ Không được phép Sử dụng

4/ Một số yếu tố, quy chuẩn về Thiết kế cần quan tâm, đảm bảo phù hợp với Nhận diện

thương hiệu? (Bố cục, Font chữ, Hình ảnh sử dụng, Màu sắc v.v…)

5/ Các lưu ý khác cần chú ý trong quá trình Viết – Sáng tạo nội dung?

VII: DEALDINE VÀ NGÂN SÁCH

1/ Deadline mong muốn hoàn thành dự án?

(Thời gian 2 bên gặp nhau để trình bày ý tưởng lần đầu tiên)

2/ Ngân sách dự kiến dành cho dự án?

(Với những yêu cầu như trên, quý doanh nghiệp dự định sẽ sử dụng khoảng ngân sách là bao

nhiêu?)

Nguồn Quân iDea (iLIGHTIS)