TỔNG QUAN

Miêu tả về định vị thương hiệu. Thị trường của công ty (Phân khúc khách hàng, chiếm bao nhiêu % của thị trường)

KHÁCH HÀNG

Phong cách sống, phân khúc, nhãn hiệu, vấn đề của khách hàng và nhu cầu về các loại thương hiệu và phân khúc sản phẩm là gì

SẢN PHẨM CÔNG TY

Liệt kê các sản phẩm của công ty (Điểm độc đáo của sản phẩm là gì? Tại sao khách hàng nên mua sản phẩm của công ty)

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Liệt kê các đối thủ cạnh tranh. So sánh điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm/dịch vụ với đối thủ

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Hãy miêu tả ngắn gọn mục tiêu và chiến lược của công ty đối với dự án triển khai.

Thông điệp truyền thông là gì?

THÔNG TIN KHÁC

Đây là dự án mới hay đang triển khai? (Điền link URL nếu là dự án đang triển khai)

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT KPIs CỦA DỰ ÁN

Những chỉ số đo lường hiệu suất cụ thể mà công ty (lượng truy cập, đăng kí, lượng chia sẻ, số người tiếp cận thông điệp

quảng cáo…)

PHÂN LOẠI DỰ ÁN/ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG TRÊN KÊNH DIGITAL

Những công cụ truyền thông mà công ty muốn sử dụng ▢Website/CommunitySites ▢Microsite/LandingPage ▢Banner/OnlineAdvertising▢EmailMarketing

▢SearchEngineOptimization ▢PayperClickAdvertising ▢SocialMediaMarketing ▢ViralMarketing

▢OnlinePR ▢ProductSampling ▢Game/ContestDevelopment ▢Forumseeding

▢ProductSampling ▢OnlineResearch ▢Fanpagemanagement

▢Others(Vuilòngvi trõ) Agency đề xuất giải pháp phù hợp với công ty

THÔNG TIN KHÁC

Dữ liệu nghiên cứu thị trường công ty có thể chia sẻ

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Những lợi ích sản phẩm đem đến cho khách hàng là gì

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

Bạn muốn khách hàng nhìn nhận, đánh giá về sản phẩm và thương hiệu như thế nào? Khách hàng sẽ nhìn nhận về sản

phẩm của bạn thế nào trên cả 2 phương diện là đặc tính vật lý và cảm xúc

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Bạn có những hoạt động truyền thông và hỗ trợ khác cho dự án không? (Click 2 lần vào ô lựa chọn và chọn “checked” ▢TVC ▢PrintAds ▢PR ▢OOH

▢POSM ▢Event/Activation ▢Khác(vuilòngvi trõ)

KINH PHÍ

Hãy cho chúng tôi biết dự trù kinh phí triển khai của bạn để chúng tôi xác định được các kênh truyền thông hiệu quả nhất

cho hoạt động truyền thông

MỐC THỜI GIAN

Các mốc thời gian của dự án. Ngày bắt đầu và thời gian triển khai dự án

HÌNH THỨC BÁO CÁO

Công ty muốn agency báo cáo tiến độ công việc và kết quả theo hình thức nào? Có yêu cầu nhất định nào với báo cáo

không (báo cáo theo ngày, theo tuần, excel, powerpoint…)

KHÁC

Có điều gì bạn muốn bổ sung thêm nữa không?

Tổng hợp Online