Các loại chiến thuật khi làm SEO?

Các chiến thuật SEO chính của các SEOer