Trong 1 Tổ chức, 1 Doanh nghiệp, 1 Team Kinh doanh, hay trong chính mỗi 1 cá nhân làm Kinh doanh, cần có 04 con vật cùng tồn tại:
#Con_Sóc: nhanh nhậy, nảy số nhanh, có tầm nhìn tốt -> Đưa ra chiến lược, kế hoạch KD mới.
(Lưu ý ko phải bắt Sóc bỏ Lọ)
#Con_Cú: chuyên tăm tia, soi mói -> Phản biện, hỗ trợ xây dựng KHKD và kiểm soát thực thi
(Lưu ý ko phải là Cú có Gai nhé)
#Con_Rùa: chậm chạp, nhưng cần mẫn, chắc chắn -> Thực thi
#Con_Khỉ: lạc quan, vui vẻ, gan dạ -> Xây dựng đời sống tinh thần và văn hóa DN, gắn kết các thành viên.

Nếu có đủ 04 con này, thì tổ chức đó sẽ rất bền vững, các quyết định kinh doanh được lập nhanh nhưng chắc chắn, việc thực thi cũng rất khả quan. Tổ chức đoàn kết, gắn bó, keo sơn. Thiếu 1 con nào đó thì đến 1 lúc nào đó, đều sẽ có vấn đề xảy ra

Đặng Tú

Nguồn: Cộng đồng iSocial