Concepts of Advertising: Nguyên lý viết lời quảng cáo ấn tượng

    Link download:
    https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/533098163512627/

    Nguồn: Thành viên iSocial chia sẻ