Một số kích thước ảnh Facebook sử dụng:

Logo: 120×44 pixel
Ảnh đứng: 750×1334 pixel
Ảnh ngang: 2048×1214 pixel
Ảnh vuông (ảnh slide): 750×750 pixel

Xin cám ơn <3