Mình chia sẻ một mẫu template quản lý nội dung fanpage theo tuần/ tháng mà mình hay sử dụng.

Plan sẽ giúp bạn:
– Kiểm soát nội dung dễ dàng
– Tiết kiệm thời gian
– Sản xuất Content theo đúng định hướng của nhãn hàng/ sản phẩm.
– Theo dõi quá trình và tối ưu hoạt động

Các bước xây dựng plan tổng quát:
1. Xác định Mục tiêu (Objective)
Tại sao cần xác định mục tiêu? Bất kỳ việc gì, nếu không xác định mục tiêu trước khi làm thì sẽ không thể hoàn thành tốt được. Mục tiêu của Content marketing trong từng giai đoạn là gì? Là thương hiệu (brand), bán hàng (sale) hay cả hai?

2. Xác định đối tượng và định hướng nội dung (Target Audience)
Khi xác định được khách hàng là ai, thói quen, sở thích của họ như thế nào, chúng ta định hướng nội dung chính xác và hiệu quả hơn.

3. Xây dựng nội dung (Concept)
Nội dung chỉ chăm chăm đến sản phẩm và tính năng kèm theo đã không còn hấp dẫn nữa. Nội dung cần sáng tạo, độc đáo, tạo thông tin có giá trị với khách hàng, xuất phát từ cái “TÂM”, đúng nhu cầu khách hàng, từ đó sản phẩm đưa ra sẽ dễ dàng được thị trường đón nhận.

4. Quản lý nội dung (Content Management)
Nội dung cần được quản lý một cách khoa học theo plan để đảm bảo nội dung đưa ra đúng định hướng nhãn hàng/ sàn phẩm.

5. Quảng bá nội dung (Public)
Chúng ta cần xác định các kênh truyền thông, tính chất kênh để phân bổ ngân sách hợp lý mà vẫn hiệu quả cho cả chiến dịch.

6. Đánh giá kết quả (KPI & Cost)
Sau mỗi chiến dịch, bạn cần xem xét các phản hồi, kết quả để từ đó rút ra kinh nghiệm và ngày càng phát triển hơn Content Marketing của doanh nghiệp.

Quy trình sản xuất nội dung đảm bảo yêu cầu:
-> Brainstorm ý tưởng
-> Lên plan
-> Nháp nội dung / kịch bản
-> Thiết kế
-> Kiểm tra lại nội dung
-> Đăng tải
-> Quảng bá
-> Đánh giá phản hồi

Hy vọng mọi người có thể áp dụng vào công việc :>
Xem thêm tổng hợp 1 số ideas sáng tạo nội dung: goo.gl/HhHvMn

Lương Thanh Lịch- Cộng đồng iSocial