Chia sẻ từ chuyên gia nghiên cứu Remarketing Mai Xuân Đạt <3

Tiếp thị lại Facebook: http://goo.gl/xShrYP
Tiếp thị lại Youtube: http://goo.gl/5XKSpo
Tiếp thị lại Analytics: http://goo.gl/NrHJYg
Tiếp thị lại tìm kiếm: http://goo.gl/2z9IYV

Chém tiếp tại:
https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/400082030147575/