12295353_172527103100078_5554285693634738288_n

12243075_172527143100074_8178584057720971180_n

12274299_172527183100070_7911960315451940439_n 12274331_172528893099899_5614176263714436118_n 12235021_172528953099893_8210640449267685287_n 12249792_172528986433223_1974067910646312325_n 11223749_172528996433222_8546606702832185386_n

Quảng cáo vi phạm lỗi 20% text rất nhiều. Lưu ý khi chạy album 20% text được tính cho từng ảnh, tức là 1 ảnh vi phạm 20% text cũng có khả năng dừng quảng cáo
Kiểm tra 20% text quảng cáo Facebook:
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Chia sẻ từ Facebook Advertisers Community VN