THẾ NÀO GỌI LÀ “SEEDING TỐT”?

Đúng là ở đời ko có gì là miễn phí?oke,
Đúng là ở đời ko có gì là ko có mục đích?oke,

Nhưng, thế nào, và xuất phát thế nào mới gọi là TỐT?

ae chém nào, ko có đúng và sai nhé ae, thế mới vui

Link chém gió:
https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/386620194827092/