Do các bố mẹ hỏi nhiều, nên rảnh rỗi chat với Facebook Support coi tổng thể có những cách chạy Quảng cáo Album Facebook, Note Facebook nào. Thì cũng không có cách nào mới, cụ thể các bố chạy 2 cách sau:

Cách 1: Tạo bài viết ảnh, chọn nhiều ảnh và chạy thôi 😀

TIPS Chạy quảng cáo Album Facebook, Note Facebook
Cách 2: Nếu có album ảnh sẵn rồi thì chỉ cần chia sẻ lại album, note (ghi chú) rồi chạy quảng cáo bài chia sẻ đó là okie <3

TIPS Chạy quảng cáo Album Facebook, Note Facebook 2

Xin hết, tạm thời Facebook gợi ý 2 hình thức chạy đúng luật như vậy. Tương tác và chi phí chạy ads cách 1 và 2 Facebook tính như nhau.

Cập nhật tiếp nếu có biến mới tại: https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/