Sáng tạo là sự học hỏi, kết hợp linh hoạt. Sự mới mẻ, cũ kỹ, tươi mới hay già nua đều có thể sáng tạo.
Tiếp theo cùng tham khảo Tuyển tập 500 mẫu quảng cáo Twitter ấn tượng để làn bằng, làm hơn nhé. Chúc ace thành công!

Nguồn adespresso.com