Cùng comment những từ hám ý “ẨN Ý, BÍ HIỂM, GỢI MỞ, TÒ MÒ…”
mà ae dùng, để tổng hợp các key câu view headline 😀
Ví dụ: hình như facebook sắp update 😀
Tổng hợp ae cùng dùng, ads rẻ, thêm tiền thêm vui…

Theo dõi vào cùng chém tại:
https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/464380790384365